Luciaevent 2015

Så var det snart dags för en av årets traditionella Södertälje-event –  Lucia! I år kommer vi hålla till vid scoutstugan Utkanten i närheten av Östertälje. Hålltiderna är följande:

14:30 – Vi samlas vid  Scoutstugan Utkanten för att titta på solnedgången tillsammans.
15:00 – 18:00 Cachesläpp, vi släpper ett antal cacher i omgivningen. Stugan är öppen och arrangörerna på plats om ni vill komma och värma er, vila eller umgås.
18:00 Vi samlas åter vid Utkanten för att äta middag tillsammans. Eventet tar officiellt slut kl 20:00 men vi är nog kvar länge till.

Precis som tidigare år så kommer vi ha knytkalas där vi tar med mat och delar och äter tillsammans. Välkomna!

Post-GIFF

Vi har precis genomfört vårt Geocaching International Film Festival (GIFF) event. Det blev ett välbesökt event med många gamla och nya ansikten. Jag tror att de som var där uppskattade filmerna och vi var ett gäng som dröjde oss kvar efteråt och pratade. Tack ni som kom och jag hoppas vi ses snart igen!

/Fredrik

Luciaevent 2014

Intresseföreningen Geocaching I Södertälje inbjuder till Luciaevent. Eventet kommer hållas på Tveta gård vid måsnarens strand. Som vanligt publiceras några nya cacher medmörker/nattema innan vi samlas på gården för knytkalas.

Schema

14:30 – Vi samlas vid Tvetagården för att titta på solnedgången tillsammans.
15:00 – 18:00 Tid för egna aktiviteter och för att utforska omgivningarna.
18:00 Vi samlas åter vid Tvetagården för att äta middag tillsammans. Vi ska ha lämnat lokalen klockan 23:00

Eventets sida på Geocaching.com: GC5CYHT

Kallelse till årsmöte 2014

Välkomna till årsmöte för Intresseföreningen Geocaching i Södertälje. Årsmötet kommer hållas 30 maj klockan 18:30 i Södertälje Stadshus, Lokalen heter “Symfonin”.

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

Ekonomisk berättelse

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
 5. Justering av röstlängd
 6. Fråga om stämman blivit utlyst i laga ordning
 7. Föredragning av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, samt verksamhetsplan med rambudget för kommande verksamhetsår, jämte revisorns/revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och dess ledamöter
 10. Val av:
  1. styrelseordförande för en tid av ett år
  2. halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år
  3. suppleanter i styrelsen, med för dem fastställd turordning, för en tid av ett år
  4. två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
  5. upp till tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en av stämman, utses till ordförande (sammankallande)
 11. Fastställande av årsavgift för kommande kalenderår
 12. Ärenden från styrelsen
 13. Motioner från medlemmar
 14. Övriga frågor
 15. Stämmans avslutande

FAD är över, Lucia har passerat och ett nytt år ligger framför oss

Vi som har jobbat med FAD  ett år är i det stora hela nöjda med hur eventet avlöpte. Vi hade roligt och de flesta verkar också ha haft kul när man läser loggarna. Det var inga stora incidenter eller problem under kvällen utan det mesta flöt på bra. Till och med städningen på söndagen gick smidigt. Nu är det dags för Skåne att hålla eventet och vi kommer följa deras arbete med nyfikenhet.

På lucia hade vi bokat Gillberga friluftsgård för årets decemberevent, som i år hölls på självaste Lucia som ju var en fredag. Det blev ett fåtal nya cacher och därefter hade vi knytis med massor av god mat. Det var mycket uppskattat!

I år så är det förutom FAD i höst två event som kan komma att bli riktigt stora, det ena är Läckö Kinnekulle Event (GC4V31M) 26 april i Lidköping som har stora ambitioner, och även Umeå som har fått en stor summa pengar att anordna ett Geocachingevent som en del av kulturhuvudstadsåret.

Mölnbo Trash Out

Mölnbo Trash Out
Mölnbo Trash Out (GC45837)  inträffar den 21 april 2013 vid Mölnbo IP. Samling 15:00 för lite genomgång, sen städning till c:a 17:00. Samling och grillning står då på schemat.

Innan detta event så kommer vi ha ett ”prova på geocaching” jippo på samma plats. Samling för detta blir då 13:00. Man kommer få gå med erfarna cachare och hitta befintliga   och fiktiva gömmor runt IP. Vi kommer även visa upp lite olika slags burkar som kan användas som gömmor.

En ny förening är född

Måndagen den 19 november bildades intresseföreningen Geocaching i Telge. Föreningen har bildats med avsikt att anordna megaeventet Fumble After Dark allhelgonahelgen 2013, samt att efter detta leva kvar och sprida kunskap om Geocaching samt anordna och stödja event i Södertälje.