Träffar

Emellanåt anordnas officiella event i Södertälje. Dessa publiceras på geocaching.com och även på den här sidan i eventkalendern. Vi har även mer informella lunchträffar sista fredagen varje månad. Platsen varierar och vi brukar diskutera fram var vi ska träffas i Facebookgruppen Geocaching i Södertälje.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *